KUAB

Az ejtősúlyos teherbírásmérő berendezés a dinamikus teherbírás modulus mérésére alkalmas berendezés, amely adott magasságból leejtett súllyal 30 cm átmérőjű tárcsán keresztül dinamikusan terheli a vizsgált pályaszerkezetet.

A svéd KUAB ejtősúlyos behajlásmérő berendezés utánfutó jellegű, a közúti forgalomban ennek megfelelően vesz részt. Vontatásra megfelelő tömegű és teljesítményű vontató gépkocsi (mikrobusz) szolgál a szükséges fedélzeti műszerekkel.

A dinamikus behajlásmérésre vonatkozó mérési módszert az ÚT-2-2.117 szabályozza, amelynek alkalmazását az MSZ 2509-3 is biztosítja, amely a kézi behajlásmérővel és a Lacroix deflektográffal történő mérésre vonatkozik.

A méretezés célú dinamikus teherbírásmérések csak a +5 és +30 °C burkolat-hőmérsékleti határok között végezhetők.