AMAC

– a T7 Mérnökiroda Kft. partnere a Cidaut

AZ AMAC RENDSZER CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI KÖRE

Az AMAC (Advanced Mobile Asset Collection) jelzőtáblák (beleértve a hagyományos, fóliázott , valamint a változtatható jelzésképű (VJT) jelzőtáblákat is) láthatóságának ellenőrzésére, egyidejűleg a jelzőtáblák helyének, valamint méreteinek ellenőrzésésére fejlesztették ki.

A rendszer az útkategóriára engedélyezett sbességgel képes a felmérést elvégezni, azaz a forgalom zavarása nélkül. A kifejlesztett mérőberendezéseknek és szoftvereknek köszönhetően megvalósítható a Magyarországon korábban eddig  nem vizsgált minőségi paraméterek objektív, gyors és hatékony ellenőrzése.

 • A mérőjármű a méréseket az éjszakai folyamán biztonsági kíséret (biztosító autó) nélkül hajtja végre.
 • Nem kelt zavaró fényhatást más járművezetőknek
 • A mérési eredmények kiértékelése független az egyéb jelen lévő járművektől és az esetleges zavaró fényforrásoktól, stb.

 

 • A méréseket száraz és páralecsapódás mentes időben kell elvégezni (A mérőjármű fel van szerelve harmatpont érzékelővel)

 

A mérési technológia az alábbi fő összetevőkből épül fel:

 • Képalkotási egység, amely a közlekedési táblák fotometriai tulajdonságait rögzíti
 • kiegészítő világítási rendszer – amely nem vakító a többi közlekedőre nézve -annak érdekében, hogy biztosítsák a mérés függetlenségét az egyéb fényforrásoktól
 • globális helymeghatározó rendszer a jelzőtáblák helyének egyértelmű rögzítése érdekében
 • A gépjárműben elhelyezett elektronikai és informatikai berendezések az adatok rögzítésére és szinkronizálására
 • Egyéb kiegészítő elemek

 

Feldolgozás és elemzés

 • A rendszer az összes adatot automatikusan feldolgozza az adott útszakasz mérésének végeztével. Az alábbi paraméterek kerülnek meghatározásra:
 • A fényvisszaverődési együttható (α=0.33º, β≈5º) a háttér\ alapszínhez, a felirathoz és egy harmadik színhez, amennyiben a táblán megtalálható. Abban az esetben, amikor a fenti paraméterek a jelzés geometriai kondícióiból adódóan nem mérhetőek a megadott specifikációval, akkor egy másik geometriai (pl.: α=0.5º, β≈5º) beállítást kell alkalmazni, amely jobban tükrözi a jelzés észlelését a gépjárművezető pozíciójából.
 • A táblák elhelyezkedése (GPS koordináták)
 • Közlekedési táblák szélessége és magassága (m)
 • A jelzőtáblák forgalmi sáv feletti elhelyezési magassága
 • színes fénykép minden egyes közlekedési tábláról.

Automatikus jelentés a felmért útszakaszról.